หากต้องการถอนเงิน ให้เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย หลังจากนั้น ให้คลิ๊กที่ “ถอนเงิน”

แล้วให้กรอก จำนวนเงินที่ต้องการถอน  เมื่อกรอกเสร็จ ให้กดปุ่ม “ยืนยันการแจ้งถอน”